MINLAND projekt – Ásványi nyersanyagok a fenntartható területrendezésben

A MINLAND projekt célja a területrendezési konfliktusok problémájának megoldása, az engedélyeztetés hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tétele, emellett a témakörben érintett szakemberek közötti ismeretcsere biztosítása.

A MINLAND projekt azokkal a kihívást jelentő területrendezési kérdésekkel foglalkozik, melyek az egymással versengő területhasználati érdekekből fakadnak. Európában komoly versengés folyik a területhasználatért, mivel a fémek, az építőipari és ipari nyersanyagok iránti igények folyamatosan nőnek. Ennek eredményeként igen jelentős az igény arra vonatkozóan, hogy a földterületek hozzáférhetők legyenek az ásványi nyersanyagok – köztük a kritikus ásványi nyersanyagok – kutatásának és kitermelésének céljából.

A MINLAND projekt célja, hogy biztosítsa az Európai Unión belül a földterületek hozzáférhetőségét a jelenleg ismert és a jövőben lehetséges erőforrások kutatásához és kitermeléséhez, egy egységes és optimalizált folyamat segítségével. Az EU felismerte, hogy közös irányelvekre van szükség az összehangolt területhasználathoz és Európán belül szükség van ásványi nyersanyag stratégiák kidolgozására.

A MINLAND projekt három célkitűzése:

  • olyan adatbázis létrehozása, mely tartalmazza a résztvevő országok/régiók vonatkozó szabályzatait;
  • iránymutatást adni arra vonatkozóan, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek a területrendezési és ásványvagyon gazdálkodási szabályzatok;
  • olyan ásványvagyon kutatással vagy kitermeléssel kapcsolatos esettanulmányok elemzése, melyeken keresztül feltérképezhetők az egyes országok/régiók területrendezési és ásványvagyon gazdálkodási szabályzatainak kapcsolatai.

A munka célja hatékonyabb és fenntartható engedélyeztetési folyamatok kialakításának támogatása működőképes gyakorlati példák bemutatásával, valamint az információcsere lehetőségének biztosítása az érintett felek között.

A MINLAND konzorcium az Európiai Geológiai Szolgálat (EGS) tagjaiból illetve további társult felekből épül fel, a konzorciumot a Svéd Geológiai Szolgálat (SGU) vezeti. 

Az MBFSZ társult félként (third party) vesz részt a konzorcium munkájában. Hozzájárulásunkra a területrendezési szabályozás és gyakorlat feltérképezésében (2-es munkacsoport)  illetve a területrendezési hálózat- és kapcsolatépítés (7-es munkacsoport) témakörökben van szükség.

A projekt az Európai Unió H2020 kutatási és innovációs programjának támogatásával, a 776679 sz. támogatási szerződés keretében valósult meg.

Projekt azonosító: H2020-SC5-15-2016-17

A projekt összköltsége: 1 498 691, 25 €

Futamidő: 2017. december 1  – 2019. november 1

A projektpartnerek listáját és további információkat a MINLAND projekt honlapján, a Twitteren és a Facebookon találnak.

Kapcsolat: Dr. Horváth Zoltán

E-mail: horvath.zoltan@mbfsz.gov.hu