KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 projekt - Hajdú-Bihar megye klímastratégiájának kidolgozása és Éghajlatváltozási platform létrehozása

2018 márc. 13.

A projekt megvalósításában a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat megbízásából a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya szakmai partnerként működött közre.

A projekt célja a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése, valamint a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek elősegítése.

Ennek érdekében Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat:

  •          létrehozta és működteti a Hajdú-Bihar Megyei Éghajlatváltozási Platformot, mely a színteret biztosít a megyei döntéshozók, a megyei szervezetek és a helyi társadalom tagjai között a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikációra és lehetőséget ad a klímaváltozással kapcsolatos ismeretátadásra és tudásmegosztásra.
  •          valamint a klímaváltozással kapcsolatosan számos szakmai rendezvényt (konferenciák, workshopok), és lakossági és iskolai szemléletformálási akciót valósított meg a tudásmegosztás és a környezet- és klímatudatos szemléletformálásának erősítése érdekében.

Az MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya, mint vállalkozó

  •         kidolgozta a Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégiát, a megyék részére készített módszertani útmutató Klímabarát Települések Szövetségének szakmai kontrollja alapján. Továbbá annak érdekében, hogy a klímastratégia olyan cselekvési irányokat határozzon meg, amely a klímaváltozás elleni közös és hatékony fellépés megvalósítását lehetővé teszi a megyében részt vett a stratégia egyeztetési változatának széleskörű társadalmasításában. A stratégiát a megyei közgyűlés 2018.02.23–án egyhangúan elfogadta.
  •         Szakmai közreműködés keretében előadásokkal vett részt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által szervezett Platformüléseken, konferencián illetve területi workshopokon.

A 30 millió forintos költségvetésű projekt finanszírozása 100%-ban a KEHOP-1.2.0 „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” konstrukció keretéből biztosított. A projektben a Nemzeti Alkalmazkodási Központ munkája 2017. júliusától 2018. februárig tartott.