Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek kidolgozása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A munkát a Geogold Kárpátia Kft. és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által alkotott konzorcium végezte. A projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő, alábbi LEADER helyi akciócsoportok (HACS-ok) részére készültek Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP):

  1. Abaúj Leader Egyesület
  2. Borsod-Toma-Gömör Egyesület
  3. Bükk-Térségi LEADER Egyesület
  4. Dél-Borsodi LEADER Egyesület
  5. Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség
  6. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület
  7. Rákóczi Leader Egyesület
  8. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

A SECAP-ok kidolgozásának szakmai alapjait a Polgármesterek Szövetsége által kidolgozott SECAP követelmények adták. Az elkészült dokumentumok útiterveket tartalmaznak arra, hogyan lehet a szén-dioxid-kibocsátást 40%-kal csökkenteni 2030-ig, egyes kiemelt szektorokban, a HACS-ok területén. A tervek ezek mellett tartalmazzák a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kötelezettségvállalásokat is. Az akciótervek a jelenlegi helyzetet jellemző kibocsátásleltáron és az éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelések eredményein alapulnak. A SECAP-ok helyzetelemzése és akciótervei kiterjednek a kulcsfontosságú ágazatokra: az önkormányzati, szolgáltatási, lakossági és közlekedési szektorokra. A terveket a Helyi Akciócsoportok 2018 májusában és júniusában elfogadták.

A projektet a megbízó a „TOP-3.2.1-15-BO1 – Önkormányzati épületek korszerűsítése – Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megtalálható, LEADER Helyi Akciócsoportok részére Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, valamint a SECAP-ok összefogása” című programból finanszírozta.

 


Kapcsolat:

Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály

Főosztályvezető: Dr. Czira Tamás Gábor

E-mail: czira.tamas@mbfsz.gov.hu 

Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14.

Telefon: +36 1 920-2343