ORAMA - Optimizing quality of information in RAwMAterial data collection across Europe

Az ORAMA pályázati projekt az európai, elsődleges és másodlagos nyersanyagok adatainak az optimalizálását (gyűjtés, közös nyelv, rendszerezés) tűzte ki célul. 2017-2019 között az MBFSZ számos feladat vezetésével támogatja a harmonizációs törekvéseket, az érintettekkel való konzultációt.

Az ORAMA pályázatban a Finn Geológiai Szolgálat (GTK) vezetésével számos Európai Geológiai Szolgálat vállalta, hogy a nyersanyag közösség különféle érintettjeivel (pl.: WEEE Forum, Joint Research Centre, United Nations University) megvizsgálják az elsődleges ásványi nyersanyagok (pl.: ércek, építőipari és ipari ásványi nyersanyagok) és másodlagos nyersanyagok (pl.: elektronikai és bányászati hulladék) jelenleg használatban levő osztályozási, nyilvántartási viszonyait Európában, s azonosítva a jó gyakorlatokat javaslatokat tesznek, útmutatót készítenek a fenntartható ásványi nyersanyag-gazdálkodás támogatására. 2017-2019. között az MBFSZ számos feladat vezetésével támogatja a harmonizációs törekvéseket, az érintettekkel való konzultációt:

  • az ásványi nyersanyag osztáylozási, jelentéstételi, nyilvántartásbeli koncepcióra adatgyűjtés európai vizsgálata.
  • módszertan kidolgozása az adatgyűjtés harmonizációjára.
  • az adatgyűjtési harmonizáció jó példákkal való demonstrációja.
  • elsődleges és másodlagos nyersanyagokra a harmonizáció kidolgozásában részvétel.
  • az eredmények terjesztése, javaslat a hosszú távú működtetésre.

Részt vevő szervezeti egységek megnevezése: Ásványvagyon-gazdálkodási Főosztály Ásványvagyon-nyilvántartási Osztály, Geofizikai Kutatási Főosztály, Üzletfejlesztési és Kommunikációs Főosztály.

Projekt honlaporama-h2020.eu

Konzorcium vezető: Geological Survey of Finland

Projektpartnerek:

Geological Survey of Finland, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Chalmers Tekniska Högskola, Geological Survey of Ireland, EMPA – Eidgenössische Materialprüfungs und Forschungsanstalt, Geological Survey of Slovenia, Geological Survey of Denmark and Greenland, Instituto Geológico y Minero de España, Joint Research Centre, British Geological Survey, Geological Survey of Norway, Technische Universität Berlin, Universiteit Leiden, United Nations University, WEEE Forum.

Finanszírozó szervezet: H2020, Brüsszel
Futamidő: 2017. december 1 – 2019. december 31.

ELÉRHETŐSÉG:

Dr. Horváth Zoltán, főosztályvezető-helyettes

E-mail:horvath.zoltan@mbfsz.gov.hu