Geotermikus energia helyzetének áttekintése - Kiegészítő pályázat

A "Geotermikus energia helyzetének áttekintése" rövid kurzus c. – Kiegészítő pályázatot az EGT Alapok támogatta. A tervezett többlettevékenység öt szakmai részfeladatból áll, valamennyi szorosan illeszkedik a Megújuló energia (HU03) program céljainak eléréséhez.

Részfeladatok:

  • Tanulmány készítése egy geotermikus távfűtésre/energiakinyerésre potenciálisan alkalmas és valós hőpiaccal rendelkező mintaterületre Vecsés környékén, amelynek célja annak bemutatása, hogy földtani-geofizikai módszerekkel, 2- és 3D szeizmikus adattömbök szoftveres kiértékelésével és integrált földtani-vízföldtani modell-alkotással hogyan növelhető az első sikeres termelő-visszasajtoló kútpár lefúrásának valószínűsége (azaz hogyan csökkenthető a földtani kutatás kockázata), ami a terület jövőbeli geotermikus célú fejlesztési potenciálját nagyban növeli. 
  • Meglévő geotermikus távfűtési és városfűtési rendszerek térségében (Hódmezővásárhely, Kistelek, Mezőberény), valamint ezek környezetében az alföldi régióban új termálvíz és vízkőkiválás minták begyűjtése és elemzése (vízkémia, gáz- és nemesgáz vizsgálat, izotóp elemzések, ásványfázis vizsgálatok). A feladat célja, olyan többletinformációk begyűjtése és feldolgozása, amely a termálvizek összetételének pontosabb ismeretével hozzájárul a már üzemelő geotermikus fűtő rendszerek hosszútávú fenntartható üzemeltetéséhez és az esetleges üzemeltetési problémák (vízkőkiválás, gázosodás) megelőzéséhez, illetve kezeléséhez. A mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok komplex víz-geokémiai kiértékeléssel társulnak. 
  • Az országos termálkút adatbázis ellenőrzése, kiegészítése és naprakésszé tétele során frissítjük, tartalmi ellenőrzéseket (a különböző adatforrásokból származó eltérő adatok kiszűrése és egységesítése); és pontosításokat (pl. termálvíz hasznosítás típusa, vízkémiai jellemzők) végzünk a 2014-ben összeállított Magyarország geotermikus adatbázisán, amelybe annak idején több, korábban különböző intézményekben, illetve területeken készített rész-adatbázisok, adattáblák vonatkozó tartalmi elemei kerültek beépítésre. A harmonizált teljes adat-tartalom a MFGI országos fúrási adatbázisába (GeoBank) kerül integrálásra. 
  • Részvétel támogatása a „European Geosciences Union 2017 General Assembly (Bécs, 2017 április 23-27) konferencián (10 fő), valamint a „International Multidisciplinary Conference on Mineral and Thermal Waters (MinWat 2017) konferencián (Portugália, 2017 március 26-31) (5 fő). Mindkét konferencia tematikájában kapcsolódik a geotermikus energia- illetve a termálvíz hasznosításhoz. 
  • Összesen 11 db, az utóbbi években megjelent, a geotermikus energiahasznosítással, illetve a termálvizek elemzésével, vízkémiájával foglalkozó nemzetközi szakkönyv megrendelése.

Projekt azonosítója: HU03-0016-C1-2014 
Projekt címe: Részvétel a "Geotermikus energia helyzetének áttekintése" rövid kurzuson 
Projekt időtartama: 2017. 02.20. - 2017. 04. 30.
Projekt támogatás intenzitása: 100%
Projekt támogatási összege: €  141 705,17 

Kép
.