EPHEMERIS projekt

2021 márc. 16.

A pályázatban az űridőjárás monitorozását támogató két független adattermék prototípusát fejlesztjük az ESA (Európai Űrügynökség) számára, az alacsony földkörüli pályán (470 km, ill. 520 km) keringő Swarm műholdak (3 db.) mágneses és plazmamérései alapján.

Az egyik termék az ún. ionoszféra-vályú (mid-latitude ionospheric trough - MIT) jellemzésére szolgál. A MIT jól használható a plazmaszféra dinamikájának követésére, ami lényeges információt ad pl. a műholdakat veszélyeztető sugárzási események várható alakulására. A fejlesztés következő, már jelenleg is tartó fázisában a MIT terméket a potsdami GFZ-del (GeoForschungsZentrum) közösen operatív-termékké fejlesztjük, és bekerül a Swarm-műholdak mérései alapján az ESA (Európai Űrügynökség) által szolgáltatott adattermékek közé. A másik termék a mágneses tér, felső-ionoszférában tapasztalt turbulens jellegének mennyiségi jellemzésére szolgál, egy ún. intermittencia-index (IMI) bevezetésével. Az IMI átlagos térbeli értékeinek elemzése rámutat az ionoszféra néhány jól ismert fizikai jelenségének (pl. ionoszféra plazma buborék, erővonal-menti áramok) turbulens jellegére. A mágneses tér anomális változásainak megfigyelése alkalmas többek között pl. GPS jeleket megzavaró turbulens fluktuációk azonosítására, illetve a mágneses tér globális modelljeinek pontosítására.

A Swarm az ESA három műholdból álló, jelenleg is tartó missziója. A műholdakat 2013 végén bocsátották föld körüli poláris pályára mintegy 500 km-es magasságban. A küldetés célja a Föld mágneses és plazmakörnyzetének, ezen belül a felső ionoszférának a mélyebb megismerése, a változások térben és időben való folyamatos követése.

Projekt összköltsége: 84271 Euro

Projekt időszak: 2019.09.05 - 2021.03.05