COST - MINEA Action „Mining the European Anthroposphere”

 A projekt célja közös európai tudásbázis építése az emberi tevékenységből származó hulladékok, melléktermékek (építési-bontási hulladék, szeméttelepi hulladék, hulladékégetési termék) újrahasznosításával kapcsolatban. Osztályozás, harmonizáció nemzeti és nemzetközi rendszerek között. Hálózatépítés. Útmutatók készítése, esettanulmányokkal. A projekt 2016.03.04-től 2020.03.04-ig tart.

2016 márciusában elindult a 26 ország együttműködésével létrejött COST Action „Mining the European Anthroposphere” (MINEA) projekt, célja az emberiség által termelt hulladékokban rejlő újrahasznosítási potenciál meghatározása (különös tekintettel az építési-bontási hulladékokra, szeméttelepi hulladékokra, erőműi pernyére, valamint az ipari- és bányászati hulladékokra).

A projekt négy munkacsoportból áll, melyek feladata a következő:

1. munkacsoport: építési és bontási hulladékok hasznosítási potenciálja

2. munkacsoport: szeméttelepi valamint ipari/bányászati hulladékok hasznosítási potenciálja

3. munkacsoport: erőműi pernye hasznosítási potenciálja

4. munkacsoport: az első három munkacsoport munkájának integrációja, nyersanyag-osztályozás kidolgozása

Az MBFSZ munkatársai a 2. és a 4. munkacsoport munkáját segítik többek között egy UNFC alapú szabvány antropogén nyersanyagokra történő kidolgozásában, egy bányászati hulladékok osztályozásával kapcsolatos hazai esettanulmány kidolgozásában. Az MBFSZ hozzájárul a közös tudásbázis építéséhez, részt vesz a nemzetközi CRIRSCO típusú és UNFC osztályozás koncepciójának megismertetésében a konzorciummal, szakami javaslatokat, szakértői vélemények ad közre, valamint rendezvényszervezést végez.

Projekt honlaphttp://www.minea-network.eu/

Konzorcium vezető: Bécsi Műszaki Egyetem

Projektpartnerek

Egyetemek, hivatalok, kutatóintézetek, ügynökségek a következő országokból: Ausztria, Belgium, Bosznia Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Izrael, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Macedónia, Málta, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország.

Projektazonosító: IPCF-CA15115-TW-2467

ELÉRHETŐSÉG:

Dr. Horváth Zoltán, főosztályvezető-helyettes

E-mail:horvath.zoltan@mbfsz.gov.hu