Integritás

Integritás tanácsadó

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat integritás tanácsadójának elérhetőségei:

Neve: dr. Czakó Kálmán

E-mail: integritas@mbfsz.gov.hu
 

Közérdekű bejelentések

Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál dr. Ckazó Kálmán integritás tanácsadó fogadja.

Írásban a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1590 Budapest Pf. 95. alatti címre lehet küldeni a bejelentéseket.
A szóbeli bejelentések fogadása az 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. szám alatti épület 104. számú irodájában történik.
E-mailben az integritas@mbfsz.gov.hu címen tehető bejelentés.
 

Az integritás tanácsadó feladatai az alábbiak:

  • Az integritás tanácsadó közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében, valamint az intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában.
  • Az integritás tanácsadó a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.
  • Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetője általi meghatalmazása esetén ellátja a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.